Manteniment maquinària de fred

Manteniment d'aire condicionat a Manresa

Tota instal·lació i maquinària de fred, per poder allargar la seva vida útil necessita un manteniment programat ja des del primer dia del muntatge i així poder evitar reparacions futures.

FREDREF s'encarrega d'aquest manteniment així com de les reparacions que puguin anar sorgint, reparant-les el més aviat possible.